Abp Jędraszewski: Kościół scala i jednoczy

2 miesięcy temu

Ten kościół was scala, jednoczy, daje poczucie przynależności do parafialnego Kościoła, a przez niego do całego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła – mówił abp Marek Jędraszewski podczas wizytacji kanonicznej w parafii św. Sebastiana w Wieliczce.

– Cud uzdrowienia Łazarza miał umocnić wszystkich, iż nie śmierć ma ostatnie słowo, gdy chodzi o życie człowieka – ostatnie słowo należy do Chrystusa, który sam jest życiem i zmartwychwstaniem – mówił abp Marek Jędraszewski komentując niedzielną Ewangelię.

Podkreślił, iż w tym wydarzeniu objawia się władza Chrystusa triumfującego nad śmiercią, a równocześnie Jezus jawi się jako bardzo bliski ludziom, płaczący nad losem zmarłego przyjaciela. – Bliski nam, we wszystkim nam podobny, jako człowiek, poza grzechem – mówił metropolita krakowski.

Zwracając się do wiernych parafii św. Sebastiana w Wieliczce, arcybiskup podziękował im za to, iż gromadzą się w świątyni na liturgii. – Ten kościół was scala, jednoczy, daje poczucie przynależności do parafialnego Kościoła, a przez niego do całego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła – mówił. Podziękował za rozwijanie róż różańcowych, w tym tej męskiej, która powstała ostatnio.

Przed Mszą św. arcybiskup spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych a także z sołtysami Lednicy Górnej i Rożnowej, a później także z służbą liturgiczną i ich rodzinami. Metropolita poświęcił również odnowione figury z tęczy kościoła – krucyfiks, Matkę Bożą i św. Jana.

kościół

Kard. Müller: część niemieckich biskupów powinna zostać usunięta z urzędu

O godz. 14.00 arcybiskup przewodniczył Eucharystii z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Zwracając się do młodzieży, metropolita zaznaczył, iż sakrament ten ma umocnić ich wiarę, której głównym przekazem jest prawda o przyjściu Jezusa Chrystusa – Bożego Syna, który jako Mesjasz zbawił świat.

Przywołał też dialog Piotra z Jezusem, w którym Apostoł wyznawał wiarę w Chrystusa i obiecywał trwanie przy Nim choćby wtedy, gdy głosił trudne do przyjęcia prawdy. Odwołując się do sceny wskrzeszenia Łazarza, arcybiskup wskazał też na postawę wiary jego siostry Marty, która w obliczu śmierci brata wierzyła w moc Chrystusa panowania także nad śmiercią.

Metropolita wskazał, iż "mężne wyzwanie chrześcijańskiej wiary i życie według niej", co obiecują kandydaci do bierzmowania, oznacza "ciągle na nowo podkreślać, iż Jezus Chrystus ukazał całym swoim życiem i nauczaniem pełną prawdę o Jedynym Bogu w Trzech Osobach".

Podkreślił, iż pod warunkiem że tę prawdę się przyjmie, to porządkuje się cały świat wartości człowieka. Zaznaczył, iż wiara w Jezusa Chrystusa oznacza także karmienie się Jego Ciałem i Krwią, uczenie się Jego miłości "aż do końca", a także nadzieję, iż przyprowadzi nas do domu Swojego Ojca bogatego w miłosierdzie.

Abp Jędraszewski stwierdził, iż dary Ducha Świętego otrzymywane w sakramencie bierzmowania umacniają wiarę. A krzyż, który jest pamiątką tego uroczystego wydarzenia, ma mówić o zwycięstwie miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią, Bożego miłosierdzia nad ludzkimi słabościami i grzechami.

– Brońcie krzyża, najpierw w waszych sercach, jako znaku najświętszego dla wszystkich chrześcijan. Brońcie tego krzyża w przestrzeni publicznej – zachęcał metropolita. – Bądźcie wierni Chrystusowi. Bądźcie wierni krzyżowi Pana naszego Jezusa Chrystusa – zakończył.

Parafii św. Sebastiana w Wieliczce została erygowana dekretem kard. Stanisława Dziwisza, ówczesnego metropolity krakowskiego z 20 listopada 2013 r. Wydzielono ją w całości z parafii św. Klemensa w Wieliczce. Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. Mateusz Rys.

Idź do oryginalnego materiału