Biskupi Austrii za "zmianą kulturową w kierunku synodalności"

6 dni temu

W ciągu dziesięciu lat swej posługi papież Franciszek zainicjował "kulturową zmianę w kierunku synodalności". Biskupi Austrii z najgłębszym przekonaniem popierają tę drogę papieża" – zapewnił episkopat tego kraju w oświadczeniu ogłoszonym 17 marca po zakończeniu wiosennego zebrania plenarnego w ośrodku edukacyjnym św. Benedykta koło klasztoru Seitenstetten w Dolnej Austrii. Zdaniem biskupów, zainicjowany przez Franciszka proces synodalny, który w październiku 2023 roku zwieńczy synod Kościoła powszechnego w Watykanie, jest "wyjątkowy w historii Kościoła".

Już wcześniej papież systematycznie rozwijał synody biskupów wprowadzone przez Sobór Watykański II, za jego pontyfikatu synodalność "nabrała nowej jakości jako postawa i podstawowa zasada w Kościele", przypomnieli austriaccy biskupi tytułując swoje oświadczenie "Postępować w synodalności naprzód". Na Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie Austrię będzie reprezentował przewodniczący Konferencji Episkopatu, abp Franz Lackner. W zgromadzeniu weźmie udział także kardynał Christoph Schönborn jako członek watykańskiej Rady Synodalnej. XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów będzie obradowało nad wynikami ogólnoświatowego procesu konsultacji i obrad: po raz pierwszy od 4 do 29 października 2023 r., a następnie w 2024 r. pod hasłem: "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja"

W tym kontekście biskupi przypomnieli tematy, które skonkretyzowały się m.in. podczas Europejskiego Zgromadzenia Kontynentalnego w Pradze: poza kwestiami europejskimi Kościół katolicki zajmuje się kwestią udziału wszystkich wierzących w misji Kościoła, rola kobiet, Kościół "inkluzywny", ewangelizacja i misja. "Pragnienie reformy jest wielkie, pomimo sprzecznych idei" – zauważyli biskupi. Wyzwaniem pozostaje "zapewnienie, by proces synodalny miał konkretne konsekwencje niezbędne dla służby Kościołowi i jego wiarygodności". W Pradze różne spojrzenia na to, "co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć", pokazały, "że jesteśmy ze sobą powiązani i zawsze musimy się uzupełniać".

>>> Synodalność kluczem do zrozumienia pontyfikatu Franciszka [ANALIZA]

Zdj poglądowe, fot. Wikimedia commons/Dragan Tatic

Na konferencji prasowej w Wiedniu przewodniczący Konferencji Episkopatu, abp Lackner zauważył, iż proces "rozeznania" w kwestii ewentualnych reform w Kościele nie pozostało zakończony, a decyzje powinny zostać podjęte na poziomie Kościoła powszechnego. W ramach procesu synodalnego poruszono takie kwestie jak obowiązek celibatu, błogosławienie par homoseksualnych czy diakonat dla kobiet, nie wyznaczając jednak kierunku. "Do uściśleń dojdzie jednak prawdopodobnie na Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023 i 2024 roku" – powiedział abp Lackner. Odnośnie stanowiska austriackich biskupów w sprawie zniesienia obowiązkowego celibatu stwierdził: "Nikt nie jest radykalnie przeciwny i nikt nie krzyczy, iż musi to nastąpić jutro".

Obok wewnętrznej problematyki, takiej jak działalność Caritas, wolontariat, czy ochrona środowiska, Episkopat Austrii wyraził też zaniepokojenie sytuacją w dwóch regionów ogarniętych poważnym kryzysem: w Ukrainie, gdzie od ponad roku panuje "szaleństwo wojny"oraz Syrię, którą w lutym szczególnie dotknęła katastrofa trzęsienia ziemi.

>>> Abp Grzegorz Ryś: misja w Kościele jest tam, gdzie jest synodalność

Poważne zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskiego agresora – takie jak ukierunkowane ataki na cele cywilne i uprowadzanie ukraińskich dzieci – nie mogą być niczym usprawiedliwione, "a odpowiedzialni za nie muszą być ścigani" – zażądali biskupi w swoim oświadczeniu. Podkreślili, iż naród ukraiński ma prawo bronić się przed niesprawiedliwym atakiem, a społeczność międzynarodowa ma obowiązek chronić i wspierać ofiary agresji. Zdaniem biskupów obejmuje to również sankcje nałożone na Rosję, które "są również koniecznym aktem solidarności z Ukrainą". Ta solidarność jest dla dużej liczby osób ciężarem, "ale brak solidarności kosztuje znacznie więcej", uważają biskupi Austrii.

Właśnie dlatego, iż wojna "szaleje z niesłabnącą intensywnością", pomoc dla ofiar musi trwać nadal, stwierdziła Konferencja Episkopatu, powtarzając częste apele Caritas. Podkreślono potrzebę stworzenia perspektyw dla około 70 tys. osób w Austrii, które zostały przesiedlone z Ukrainy. Powinni oni otrzymać możliwość zmiany statusu z tymczasowego przesiedleńca na długoterminowe osiedlenie się z dostępem do rynku pracy.

Biskupi austriaccy zaapelowali o wsparcie dla ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi na pograniczu turecko-syryjskim. Stwierdzili, iż pomoc międzynarodowa dociera do Syrii z trudem; drogi dojazdowe są zablokowane, a mosty powietrzne niemożliwe. Stąd podwójny apel Konferencji Episkopatu: Zachód powinien znieść sankcje wobec Syrii; rząd Asada powinien dostarczyć tę pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Wobec niewyobrażalnych potrzeb ludzi wszystkie inne interesy polityczne i inne muszą zejść na dalszy plan, uważają członkowie episkopatu Austrii.

Idź do oryginalnego materiału