Bp Długosz: Wielkie wyróżnienie otrzymujecie, iż możecie żywego Boga zanosić chorym

2 miesięcy temu

W Kościele Rektorackim 2 grudnia odprawiona została Msza św., podczas której ustanowiono 34 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Eucharystię sprawował bp Antoni Długosz.

Biskup senior wspomniał czasy swojej formacji kapłańskiej, która miała miejsce przed Soborem Watykańskim II. Wówczas nie było w Kościele funkcji nadzwyczajnego szafarza. Komunii świętej mógł udzielać wyłącznie kapłan:

– choćby nie mogliśmy jako klerycy dotykać przed obłóczynami tych sprzętów, które były bezpośrednio związane z Eucharystią. Diakon był święcony tylko do uroczystego zaśpiewania Ewangelii, choćby nie mógł Komunii świętej udzielać. Teraz wszystko zmieniło się. Pozwala się ludziom świeckim, odpowiednio przygotowanym, pomagać w udzielaniu Komunii świętej, żeby nie dłużyło się podczas Eucharystii, a także służą kapłanom, by zanosić Pana Jezusa ludziom chorym. Z tego się niezmiernie cieszę, ale oczywiście, iż ludzie żyjący w tym okresie właśnie przed soborem, no przeżywali ogromny szok. Teraz też się niektórzy gorszą. Muszą wiedzieć o tym, iż duszpasterze nie są w stanie zawsze odwiedzić chorych z Panem Jezusem, a jednak Komunia święta, Jezus żywy jest wielką mocą i siłą. Cieszę się niezmiernie, iż Kościół dał taką szansę dla tych właśnie świeckich szafarzy, którzy są prawą ręką każdego duszpasterza.

Bp Długosz podczas homilii zaznaczył, iż Eucharystia to największy cud, jakiego ludzie mogą doświadczać, dzięki miłości Boga. Podczas Mszy św. Syn Boży jednoczy się z człowiekiem poprzez swoje Ciało i Krew:

– Nie ma religii, która by tak wynosiła człowieka jak nasza. Kiedy przyjmuję Pana Jezusa w Komunii Świętej, przeżywam na ziemi niebo. Dlatego, jak śpiewa francuski piosenkarz, nie szukaj Boga gdzieś w zaświatach, nie czekaj na śmierć, by spotkać się z Bogiem. Kiedy Komunię Świętą przyjmujesz, jesteś na ziemi w niebie, Bóg jest twoją własnością. Wielkie wyróżnienia otrzymujecie, iż możecie Jezusa, żywego Boga, zanosić chorym, pomagać podczas Komunii świętej, by w nieskończoność nie trwała Eucharystia.

Kaznodzieja stwierdził również, iż sam Syn Boga był blisko ludzi, nie tworzył dystansu. – Pan Jezus nie zabraniał dotykać eucharystycznych chlebów. To później stało się w historii Kościoła, kiedy z polecenia nie Pana Jezusa, a papieży dla godności Eucharystii stawiano pewne zapory. – przypomniał bp Długosz i dodał Bogu dzięki, iż otrzymaliście zielone światło i możecie swoimi dłońmi udzielać Pana Jezusa innym i nieść Go chorym. Gratuluję wam z całego serca. To bardzo zobowiązuje. Życzę wam, żebyście tak ukochali Eucharystię, jak kochają Go ludzie, którzy mają tę świadomość, iż przyjmując Jezusa, stają się najpiękniejszymi Monstrancjami. I wy bądźcie tymi Monstrancjami i z euforią służcie jako szafarze. Szczególnie ludziom potrzebującym pomocy.

Ks. dr Krzysztof Bełkot, kierownik Referatu Prawnego Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wymienił, jakie funkcje należą do szafarza:

– o ile chodzi o funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, to przywrócił właśnie tą posługę św. papież Paweł VI 29 stycznia 1973 roku instrukcją „Immense caritatis” – „Nieskończona miłość”. I tam papież Paweł VI podkreślił, iż przywraca właśnie tę posługę ze względu na dobro duchowe wiernych, zwłaszcza chorych. Chorzy tutaj są priorytetem. Oczywiście są jeszcze potrzeby duszpasterskie, a więc nadzwyczajny szafarz Komunii świętej wtedy, kiedy jest większa ilość wiernych w świątyni, może zostać poproszony przez księdza proboszcza o pomoc, żeby Liturgia się nie przeciągała. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, owszem, mogą też zanieść wiatyk, o ile nie jest potrzebna spowiedź. Może się zdarzyć, iż mogą księdzu pomóc, gdyby była taka potrzeba, ale to już jest taka sytuacja krańcowa, mogą wystawić najświętszy sakrament, poprowadzić nabożeństwo, nie mogą tylko błogosławić Najświętszym Sakramentem.

– W tej grupie zostało ustanowionych 17 mężczyzn świeckich i 17 sióstr zakonnych. o ile chodzi o ilość szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej w archidiecezji częstochowskiej, to takich osób jest 427 – przybliżył ks. dr Krzysztof Bełkot – To będzie już 11 grupa. Pierwsza grupa była 14 grudnia 2002 roku. Ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak wyznaczył pierwszą grupę. Oczywiście trzeba przejść kurs przygotowawczy. Ten kurs przygotowawczy jest obowiązkowy. Tak zadecydowała konferencja Episkopatu Polski 2 maja 1990 roku. Ukazała się instrukcja, która zobowiązuje do kursu przygotowawczego. Są dwa etapy. Pierwszy etap to przygotowanie duchowe, wewnętrzne, a więc konferencje, nabożeństwa i druga sprawa to jest właśnie to przygotowanie już takie intelektualne, a więc wykłady, referaty. Także tutaj nasz kurs trwa już od września i dzisiaj jest zakończenie 2 grudnia.

Jeden z ustanowionych szafarzy nadzwyczajnych, Andrzej Kawka z parafii św. Mikołaja w Zawierciu zdradził, iż czuje się ogromnie wyróżniony i zdaje sobie sprawę, iż czeka go wiele nowych obowiązków:

– Ksiądz proboszcz poprosił, przemodliłem i zdecydowałem, iż jednak podejmę się posługi. Duma, iż udało się. No i trochę też strach, iż będzie ciężka praca oczywiście. To nie jest tak, iż tylko zaszczyty. Głównie praca. Głównie na udzielaniu. Akurat w mojej parafii wiem, iż ksiądz najbardziej potrzebuje pomocy w udzielaniu Komunii świętej. No ale podstawowym jest zadaniem noszenie Komunii do chorych. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, to trzeba iść.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez księdza proboszcza lub przełożonego zakonnego podania skierowanego do arcybiskupa metropolity. Podania należy składać w kancelarii kurii w notariacie.

LN

Galeria: Radio Fiat

Idź do oryginalnego materiału