Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 19.03.2023

6 dni temu
Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże niedługo to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz.
Idź do oryginalnego materiału