"Emerytura po zmarłym małżonku". Komu przysługuje świadczenie

1 miesiąc temu
"Emerytura po mężu" to potoczna nazwa świadczenia, do którego uprawniony jest współmałżonek po śmierci partnera. Jest to renta rodzinna w niepełnej wysokości świadczenia pierwotnego, a do jej otrzymania trzeba spełnić określone wymagania.
Idź do oryginalnego materiału