Jubileusze kapłaństwa w Domu Księży Emerytów

3 miesięcy temu

,,Służymy Bogu żywemu, zmierzamy do życia” – mówił podczas homilii bp Andrzej Przybylski, który 7 czerwca przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Częstochowie, z racji jubileuszy kapłanów obchodzących 70-lecie, 65-lecie i 50-lecie swoich święceń kapłańskich.

Bp Przybylski przypomniał w kazaniu, iż istotą wiary katolickiej jest zbawienie człowieka. Tej Prawdzie powinniśmy być wierni do końca:

– Mimo iż idziemy w stronę śmierci, to nie śmierć po nas przyjdzie, ale Pan Jezus. Przecież tego nauczaliśmy i w to wierzymy. Dlatego zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Jezusem. Teraz Pan Jezus chce pokazać i zapytać każdego z nas po 50-ciu, 65-ciu i 70-ciu latach kapłaństwa: Czy wierzysz, iż Jezus jest Bogiem żywym? Czy wierzysz, iż jesteś bliżej życia, a nie śmierci?

Kaznodzieja podkreślił również, iż wizja tego, iż kiedyś będziemy zbawieni, powinna napełniać każdego z nas radością:

– choćby z każdym rokiem naszego życia jesteśmy bliżej naszego życia wiecznego, niech to napełnia nas euforią i nadzieją. jeżeli wiara osłabła – to trzeba się modlić, niezależnie od wieku, żeby w to wierzyć.

Mszę św. koncelebrowali m. in. księża jubilaci oraz ks. prał. Czesław Mendak, dyrektor Domu Księży Emerytów, który podkreślił, iż owa uroczystość jest ogromnym dziękczynieniem względem Boga:

– Tradycją tego domu jest, iż kapłani, którzy mają pełną rocznicę swojego kapłaństwa mają tutaj swoją uroczystość. Wśród jubilatów są: ks. Andrzej Oleś, ks. Julian Oleksy, ks. Marian Gaj, ks. Edward Krakowski, ks. Adam Bartkiewicz, ks. Roman Bąbski, ks. Wacław Kuflewski. Najstarszym jubilatem jest ks. prof. Golis, który niegdyś w seminarium uczył łaciny. Obchodzi 70. rocznicę święceń kapłańskich.

Biskup pomocniczy podkreślił, iż środowe jubileusze kapłaństwa to piękne świadectwo wierności złożonej Bogu przed laty przysięgi:

– Dziś dużo trzeba mówić o wierności, takie jubileusze są źródłem wierności, ale i przykładu. W końcu nie jesteśmy kapłanami przez jakiś czas, ale na wieki. Mimo iż dziś są słabsi, często niepełnosprawni, na swój sposób ograniczeni, to są pełnowartościowymi księżmi.

Ks. Adam Bartkiewicz, jeden z jubilatów wyraził ogromną wdzięczność względem Boga i ludzi za 65 lat kapłaństwa:

– Jubileusz 50-lecia miałem dawno temu. Dziś już 65 rocznica święceń. Dziękuję Bogu i ludziom. Miałem szczęście spotkać na swojej drodze mnóstwo wspaniałych i dobrych ludzi, którym jestem ogromnie wdzięczny.

W uroczystościach wzięły udział także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia pracujące w Domu Księży Emerytów.

LN

Galeria: Radio Fiat

Idź do oryginalnego materiału