Kto i kiedy może otrzymywać pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

1 miesiąc temu
Rodzice, którym urodziło się drugie lub kolejne dziecko, powinni pamiętać, by wystąpić o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wniosek o świadczenie muszą złożyć najpóźniej do ukończenia przez dziecko 13. miesiąca życia, bo inaczej będą stratni. Rodziny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przyznawany jest od stycznia 2022 r. W ubiegłym roku w województwie podlaskim ZUS przyznał to świadczenie na ponad 18,6 tys. dzieci, a w całym kraju na ponad 610 tys. Kwota przekazanych pieniędzy wyniosła 4,4 mld zł.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek, nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy też w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Zdecydowanie częściej wybieraną opcją jest płatność realizowana przez rok. Wybrany wariant wypłaty można zmienić w trakcie pobierania świadczenia, ale tylko raz.
Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać wyłącznie online - za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.
Wniosek o RKO można składać od pierwszego dnia miesią
Idź do oryginalnego materiału