Minister rozstrzygnął Program modernizacji Orlików. Obiekty w Kamieniu Pomorskim oraz Wolinie czeka remont

kamienskie.info 1 miesiąc temu

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. Dzięki dofinansowaniu łącznie zmodernizowane zostaną 293 Orliki. Prace czekają obiekty zarówno w Kamieniu Pomorskim jak i Wolinie.

Do tej pory w ramach Programu modernizacji Orlików samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 33%, 50% lub 70% w zależności od ich poziomu zamożności. Dzięki wprowadzonej przez ministra Sławomira Nitrasa zmianie polegającej na likwidacji najmniej atrakcyjnego progu dofinansowania (33%), samorządy będą miały większe możliwości realizacji swoich planów modernizacyjnych, co w efekcie przełoży się na poprawę jakości i funkcjonalności Orlików.

– Podjąłem decyzję o podwyższeniu poziomu dofinansowania dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na poziomie 33% do poziomu 50%. Ta zmiana z pewnością przyspieszy proces modernizacji Orlików, co przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnych i odciąży budżety samorządów – mówi minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Wolinie otrzyma dofinansowanie w kwocie 71 tys. złotych. Z kolei prace przy kompleksie sportowym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim uzyska 55 tys. złotych.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Idź do oryginalnego materiału