Ostrowiec Świętokrzyski: Blisko 11 000 zł miesięcznie za obsługę… szaletów dla Fundacji Pomocna Dłoń?

1 miesiąc temu

– Utrzymanie odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego w tym: zamiatanie i zmywanie podłóg, zmywanie lamperii ściennej, dezynfekcja powierzchni podłóg i ścian środkami myjąco dezynfekującymi, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, wyposażenie szaletów w środki higieniczne i dezynfekujące, bieżące drobne naprawy w tym: wymiana i uzupełnianie uszkodzonych elementów wyposażenia, udrażnianie odpływów w przypadku zapchania się urządzeń sanitarnych; uiszczanie opłat za zużyta wodę, prąd i odprowadzane ścieki na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów, zatrudnienie w oparciu umowy o umowę o pracę obsługi szaletów w ilości niezbędnej do bezproblemowego funkcjonowania obiektu w wyznaczonych godzinach – to tylko część z wytycznych zamówienia na bieżącą obsługę szaletów zlokalizowanych przy Alei 3 Maja i ulicy Starokunowskiej w 2024 roku, jakie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cena ofertowa nie mogła przekroczyć równowartości 130 000 zł, a osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zamówienia był Dariusz Wilczak z Wydziału Ekologii i Infrastruktury.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w BIP urzędu jako wykonawcę, który świadczyć będzie usługi w wyżej wymienionym zakresie wybrano… „Fundację Pomocna Dłoń” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość miesięczna zamówienia to 10 700 zł brutto. W przeliczeniu na 12 miesięcy daje to łączną kwotę 128 400 zł. Jako datę zawarcia umowy wskazano 20 grudnia 2023 roku.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

To nie pierwszy raz, gdy Fundacja Pomocna Dłoń wybrana została do realizacji tego zadania publicznego.

W okrese od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Fundacja wykonywała to zadanie (zgodnie z danymi przedstawionymi w Biuletynie Informacji Publicznej– 58 786,56 zł brutto. W 2021 roku (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku) za łączną kwotę 65 000 zł brutto ( w tym 59 583,33 zł brutto w roku 2021 i 5 416, 67 zł brutto w 2022 roku). Fundacja Pomocna Dłoń zajmowała się bieżącą obsługę szaletów zlokalizowanych przy Alei 3 Maja i ulicy Starokunowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim także od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynosiła wówczas 80 000 zł. Niestety w Biuletynie Informacji Publicznej nie udało się nam odnaleźć informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na rok 2023.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Pełny odpis informacji o aktualnym statusie prawnym Fundacji Pomocna Dłoń, jaki zamieszczony został w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępny jest TUTAJ:

odpis_pelny_352002_1713215904466Pobierz

W przeszłości funkcję prezesa Zarządu Fundacji sprawowali m.in. Łukasz Dybiec (aktualny dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. i członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego mijającej kadencji) i Karolina Nowak (aktualna dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Św.). Z fundacją związana była również Magdalena Salwerowicz (aktualna dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.).

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Idź do oryginalnego materiału