Pielęgniarki z Tarnowa pozwały szpital o wysokość wynagrodzeń. We wtorek odbyła się pierwsza rozprawa przed sądem

1 miesiąc temu
Około 40 pielęgniarek ze szpitala św. Łukasza w Tarnowie pozwało swojego pracodawcę za pensje nieadekwatne do posiadanego przez nie wykształcenia.
Idź do oryginalnego materiału