Pogrzeb hierodiakona Eulogiusza

orthodox.pl 1 rok temu

W czwartek 23 marca po ciężkiej chorobie odszedł do wieczności hierodiakon Eulogiusz z monasteru w Jabłecznej.

W piątkowe popołudnie 24 marca trumna z ciałem o. Eulogiusza dotarła do głównej świątyni monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie zmarły przez ponad dwadzieścia lat z pokorą pełnił swoją posługę.

O godz. 17.00 odsłużono wielkopostną jutrznię za zmarłych, której przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz w otoczeniu braci monasteru oraz przybyłego duchowieństwa. Zgodnie z tradycją przez całą noc nad trumną błogosławionej pamięci mnicha czytano Psałterz.

25 marca o godz. 9.00 odprawiono Świętą Liturgię pod przewodnictwem namiestnika monasteru archimandryty Piotra. W ostatniej ziemskiej drodze, zmarłemu mnichowi towarzyszyło wielu duchownych, w tym rodzony brat ks. Piotr Żornaczuk. Przybyli również mnisi i mniszki z innych monasterów naszej Cerkwi. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją dra Daniela Sawickiego oraz męski chór Katapetasma pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

Tuż przed obrzędem pogrzebu homilie wygłosił archimandryta Piotr, który przypomniał życiorys zmarłego, podkreślając pokorę, pracowitość oraz szczere oddanie służbie Bogu i Cerkwi. W imieniu własnym oraz braci monasteru archimandryta Piotr podziękował ojcu Eulogiuszowi za żarliwą służbę, piękny śpiew, wielką pracowitość oraz życzliwość wobec każdego człowieka. “Ojciec Eulogiusz oddał Chrystusowi swoje serce, odpowiadając tym samym na wezwanie z księgi Przysłów, które dotyczy każdego z nas: Synu, daj mi twoje serce.” W sposób szczególny ojciec namiestnik podziękował rodzinie zmarłego, która nigdy nie opuściła ojca Eulogiusza w chwilach zdrowia i w czasie choroby.

Po obrzędzie pogrzebu trumna z ciałem zmarłego mnicha okrążyła cerkiew św. Onufrego po czym spoczęła na monasterskim cmentarzu.

Bracia monasteru w Jabłecznej pragną złożyć szczególne podziękowania wszystkim, którzy modlili się za zdrowie ojca Eulogiusza. Podziękowania skierowano także wszystkim przyjaciołom monasteru, którzy pomogli przygotować uroczystości pogrzebowe.

Wiecznaja Tiebie pamiat’ Dostobłażennie!

Bracia monasteru w Jabłecznej

zdjęcia: Tadeusz Żaczek

Idź do oryginalnego materiału