Ponad 13,3 tys. ton odpadów, czyli wrocławskie gabaryty w liczbach.

1 miesiąc temu

Ponad 16,4 tysiąca kontenerów na gabaryty i ponad tysiąc objazdowych zbiórek – tak w liczbach wyglądał ubiegły rok we Wrocławiu, jeżeli chodzi o pozbywanie się niechcianych mebli, materacy czy dywanów. W sumie wrocławianie oddali w ubiegłym roku do segregacji ponad 13,3 tysiąca ton odpadów wielkogabarytowych.

Stare kanapy, fotele, materace i dywany – te odpady wielkogabarytowe we Wrocławiu można oddawać na kilka sposobów. W mieście prowadzone są cykliczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych do oznaczonych kontenerów ustawianych na osiedlach. Dodatkowo – w przypadku ścisłego centrum Wrocławia (Stare Miasto, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie i Nadodrze) – zbiórka kontenerowa uzupełniona jest także objazdową zbiórką odpadów wielkogabarytowych. W przypadku kontenerów – podstawień na terenie całego miasta od stycznia do grudnia 2023 roku było 16418. Najwięcej na Fabrycznej – ponad 6 tysięcy podstawionych kontenerów oraz na Krzykach – ponad 5,5 tysiąca. W całym minionym roku zrealizowano też 1113 objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

W 2023 roku we Wrocławiu Ekosystem odebrał ponad 13,3 tysiąca ton odpadów wielkogabarytowych. Ta suma robi wrażenie, ale niestety w naszym mieście wciąż zdarzają się sytuacje, w których niepotrzebna wersalka czy stary materac trafiają tam, gdzie nie powinny – mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy spółki Ekosystem.

Odpady wielkogabarytowe – gdzie oddawać?

We Wrocławiu zbiórka gabarytów dla nieruchomości wielolokalowych odbywa się przynajmniej raz w miesiącu, a dla domków jednorodzinnych raz na dwa miesiące. Z kolei objazdowa zbiórka gabarytów realizowana w centrum – raz na dwa tygodnie. Co ważne, harmonogram podstawień kontenerów Ekosystem ustala w porozumieniu z zarządcami nieruchomości. W przypadku pojawienia się potrzeby podstawienia kontenera poza planowanym harmonogramem, mieszkańcy powinni zgłaszać takie zapotrzebowanie zarządcy nieruchomości.

We Wrocławiu wciąż zdarzają się osiedla, w których zarządcy nie zgłaszają zapotrzebowania na kontenery na odpady wielkogabarytowe. Efekty łatwo przewidzieć. Tymczasem taka usługa jest całkowicie bezpłatna i świadczona w ramach opłaty, którą jako mieszkańcy ponosimy za gospodarowanie odpadami – mówi rzecznik prasowy spółki Ekosystem.

Mapa podstawień kontenerów oraz harmonogram zbiórki objazdowej dostępny jest na stronie Ekosystemu. Warto pamiętać, iż wszystkie miejskie kontenery na odpady wielkogabarytowe są ogólnodostępne i ustawiane w łatwo dostępnych miejscach. Wrocławianie mogą zatem korzystać z dowolnego kontenera, który stoi najbliżej ich miejsca zamieszkania, co czasem oznacza sąsiednią ulicę – warto sprawdzać miejsca podstawień na mapie. W każdej lokalizacji kontenery udostępniane są zwykle na 3 dni. Podstawiane są w dni robocze między godz. 6.00 a 22.00. W przypadku ich zapełnienia przed czasem firma wywożąca odpady podstawia nowy kontener. Zapełnienie kontenera można zgłosić do firmy wywożącej odpady – kontakt do niej znajdziemy na kontenerze. Można też skontaktować się z Ekosystemem przez Interaktywne Centrum Obsługi Mieszkańca.

Wyłącznie w przypadku objazdowej zbiórki gabarytów, stanowiącej uzupełnienie zbiórki kontenerowej, stare meble, których chcemy się pozbyć, należy ustawić obok wiaty śmietnikowej w dniu poprzedzającym wywóz. Warto pamiętać o tym, by nie opierać gabarytów o pojemniki – uniemożliwia to odbiór pozostałych frakcji odpadów. Grafik objazdowej zbiórki odpadów dostępny jest na stronie Ekosystemu.

Odpady wielkogabarytowe można również przywozić do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wrocławskie PSZOK-i znajdują się przy ulicy Michalczyka 9 oraz Janowskiej 51. Punkty działają sześć dni w tygodniu (poza nielicznymi sobotami), także w godzinach popołudniowych. Aktualne godziny pracy podano na stronie Ekosystem.

Co jest odpadem wielkogabarytowym?

Do kontenerów na gabaryty można wrzucać meble, płyty pilśniowe i MDF, materace, dywany, rowery, wózki, suszarki na pranie, deski do prasowania, duże zabawki, ale bez elektroniki.

Co nie jest odpadem wielkogabarytowym?

Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady poremontowe, zwłaszcza gruz, armatura kuchenna i łazienkowa, farby, styropian. Takie odpady można przywieźć bezpłatnie do PSZOK-u. W przypadku większej ilości należy zamówić prywatny kontener na tego typu odpady w firmie świadczącej takie usługi. Do kontenera na gabaryty nie można wrzucać też elektroodpadów – pralek, lodówek ani mniejszego sprzętu AGD czy RTV. Tego typu odpady są niebezpieczne dla środowiska i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Można je oddać do PSZOK-u.

Małe elektroodpady odbiera SZOP (Samochód Zbierający Odpady Problemowe). W przypadku większych przedmiotów można zgłosić się do firmy, która bezpłatnie odbierze taki niechciany sprzęt. Zużyte urządzenia RTV i AGD można oddać w sklepie przy zakupie nowych.

Wrocławskie gabaryty w liczbach:

  • 1 113 – liczba kursów zbiórki objazdowej w 2023 roku,
  • 16 418 – liczba kontenerów podstawionych we Wrocławiu w 2023 roku,
  • 13 308,99 ton – masa odpadów wielkogabarytowych odebranych przez Ekosystem w 2023 roku.
Foto: mat. Ekosystem

Idź do oryginalnego materiału