Szpital Pomnik Chrztu Polski ze świetnym wynikiem finansowym

1 miesiąc temu

Wydaje się, iż dobrych wieści dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski nie ma końca. Według wstępnych danych za rok 2023, placówka ta odnotowała wyraźny wzrost wyniku finansowego, co świadczy o konsekwentnej poprawie sytuacji ekonomicznej.

Po odliczeniu amortyzacji, szpital zanotował imponujący zysk w wysokości 7,32 mln zł. Co więcej, wskaźnik EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji, sięgnął 13,43 mln zł. To niezwykle pozytywny rezultat, który wskazuje na stabilność i rozwój placówki.

Szpital odnotował również dodatni wynik finansowy, który, według wstępnych danych, wyniósł 385,32 tys. zł. Ta liczba potwierdza skuteczność podejmowanych działań oraz zaangażowanie personelu w walkę z tzw. „długiem zdrowotnym” mieszkańców naszego powiatu. Docenienie pracy szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi potwierdzenie skuteczności podejmowanych działań.

Decyzje zarządu oraz ciężka praca całego personelu znalazły uznanie w postaci pozytywnych wyników finansowych. Dodatkowo, wsparcie ze strony Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, umożliwiające scalenie szpitala w jednej lokalizacji, dodaje otuchy i optymizmu na przyszłość placówki.

Wydaje się, iż Szpital Pomnik Chrztu Polski kieruje się ku świetlanej przyszłości, gotowy służyć zdrowiem i wsparciem mieszkańcom naszego regionu.

Piotr Gruszczyński, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, wyraził swoje uznanie dla osiągnięć Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

To niezwykle pozytywna wiadomość dla całej społeczności. Wyniki finansowe placówki są dowodem na skuteczność podejmowanych działań zarządu oraz zaangażowania personelu. Cieszymy się, iż nasze wsparcie dla szpitala przynosi tak konkretne efekty – podkreślił.

Anna Jung, Wicestarosta Gnieźnieńska, również wyraziła swoje zadowolenie z osiągnięć placówki.

To naprawdę godne podziwu, jak wiele pracy zostało włożone w poprawę sytuacji szpitala. Jako władze lokalne jesteśmy dumni z postępów, jakie udało się osiągnąć. To doskonały przykład współpracy i zaangażowania dla dobra społeczności – dodała.

Wypowiedzi obu przedstawicieli władz podkreślają znaczenie współpracy i zaangażowania dla osiągnięcia sukcesów placówki oraz zadowolenia całej społeczności z poprawy sytuacji w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski.

Idź do oryginalnego materiału