Dziś 1 lutego Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego! Zrezygnuj z oleju palmowego 1.02.2023

1 miesiąc temu
Najlepiej usuń olej palmowy z listy zakupów. Zrobisz przysługę światu i samemu sobie! O szkodliwości produkcji i użytkowania oleju palmowego słyszeli wszyscy. Najważniejsza jest sprawa dewastacji lasów tropikalnych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich zamieszkujących je gatunków oraz nas samych - ludzi. Nie jest to jednak jedyny powód, aby wystrzegać się używania na co dzień produktów zawierających olej palmowy.
Idź do oryginalnego materiału