Kanalizacja w Rusku - umowa z wykonawcą podpisana!

1 tydzień temu

15 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce wójt Piotr Frankowski podpisał umowę na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w m. Rusko.

Przedmiotem realizacji zadania przebudowy ul. Szkolnej w Rusku jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków, łączącej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Rusko z istniejącą kanalizacją sanitarną w ulicy Różanej w Malczycach. Planowane jest również wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

– Otrzymana kwota dotacji pozwoli na zrealizowanie kolejnego etapu prac budowy sieci kanalizacyjnej w Rusku. Nie przestajemy ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne, które umożliwią sprawnie zakończyć zadanie,
a ty samym skanalizować całą miejscowość
– komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Wartość całej inwestycji wyniesie 2.459.935.66 zł z czego blisko 2 mln pochodzi z dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 r. ogłoszonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego oraz poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców gminy Malczyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko oraz roboty z branży drogowej.

Prace budowlane planuje się rozpocząć się z początkiem czerwca br.

(gm)

Idź do oryginalnego materiału