Starachowice, Brody i Pawłów - tu powstaną ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe

2 miesięcy temu
Włodarze powiatu starachowickiego podpisali porozumienia z włodarzami gm. Starachowice, Brody i Pawłów, co umożliwi realizację ważnych dróg powiatowych na terenie tych samorządów. Które inwestycje startują i kiedy doczekamy się ich zakończenia? Porozumienia zostały podpisane na inwestycje, które zostaną wykonane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Wsparciem finansowym zostały objęte gm. Starachowic, Brody i Pawłów, których włodarze zawarli stosowne umowy.
- To umożliwi realizację długo wyczekiwanej inwestycji w Lipiu i Adamowie. Wykonane zostaną trzy przejścia dla pieszych w Starachowicach i odcinek drogi w Dąbrowie koło szkoły (gm. Pawłów) - poinformował starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk , który zawarł stosowne umowy na realizację tych inwestycji z wykonawcami: Dominik Podsiadło , prezes i Grzegorz Adamus , wiceprezes firmy Budromost oraz Adrian Cieśla z firmy Rodstar. - Zwłaszcza w Lipiu będzie realizowana długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Dotyczy drogi przez wieś. To ważne zadanie, na które był trzy postępowania przetargowe, w końcu udało się spiąć budżet. Po połowie z gm. Brody zapewniamy wkład własny, podobnie jak z pozostałymi
Idź do oryginalnego materiału