Tarnobrzeg: Z dużym opóźnieniem ruszył remont ul. M. Dąbrowskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego

nadwisla24.pl 3 tygodni temu

RDM rozpoczął remont chodnika na ul. M. Dąbrowskiej – bocznej. Jest to jedno z siedmiu zadań realizowanych w trybie „projektuj i buduj” – w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 r., który zgodnie z założeniami BO winien zostać zrealizowany w ubiegłym roku. Prace na ul. M. Dąbrowskiej – bocznej potrwają do polowy lipca br.

Zadanie pn.,,Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców”, to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Tarnobrzega na rok 2023. Postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania ogłaszane było dwukrotnie, za pierwszym razem zostało unieważnione, drugie, wygrało w listopadzie ubiegłego roku, konsorcjum firm z Tarnobrzega – miejska spółka Rejon Dróg Miejskich (lider) i Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski Spółka cywilna (partner).

Na zrealizowanie tego zadania miasto przeznaczyło 1 mln 726 tys. zł. Oferta złożona przez konsorcjum nie była najniższą, przy ocenie zastosowano jednak dodatkowe kryteria tj. okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20 %. Oferta złożona przez RDM i partnera opiewa na kwotę 1 724 907,60 zł.

REMONTY NA SIEDMIU OSIEDLACH

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców” w zakresie:

1. Osiedle Sobów – Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, wraz z rozbiórką istniejących przepustów na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 mb z odwodnieniem i zjazdami na ul. Szlacheckiej oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.

2. Osiedle Serbinów – Modernizacja istniejących chodników, parkingów i remont drogi na długości ok. 130 mb na ul. Dąbrowskiej – bocznej wraz z humusowaniem skarpy.

3. Osiedle Przywiśle:

a) Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) z płyt betonowych na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 na ul. Wianek 5, 7 i 8 wraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.
b) Modernizacja istniejących schodów na schody z kostki brukowej betonowej o powierzchni 30 m2 przy Alei Skalna Góra 3 i 7.

4. Osiedle Miechocin – Modernizacja zniszczonego ciągu pieszego i miejsc postojowych na ciąg i parking z betonowej kostki brukowej (pow. 300m2) na ul. Dworskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi.

5. Osiedle Ocice – Budowa ciągu pieszego (chodnika) z betonowymi obrzeżami z odwodnieniem i zjazdami na posesję z kostki betonowej na długości ok. 135 mb na
ul. Ocickiej wraz z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych i robót wykończeniowych.

6. Osiedle Wielowieś – Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego na ciąg z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia na długości ok. 200 mb na ul. Odwet Jędrusie z uwzględnieniem niezbędnych prac przygotowawczych i robót wykończeniowych.

7. Osiedle Zakrzów – Modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, płyt betonowych i kostki brukowej na ciąg z betonowej kostki brukowej na długości ok. 130 mb z odwodnieniem i zjazdami na ul. Truskawkowej oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi i robotami wykończeniowymi.

JAKO PIERWSZA „Dąbrowska – boczna”

W minionym tygodniu Rejon Dróg Miejskich rozpoczął prace na ulicy M. Darowskiej – bocznej, o czym spółka poinformowała w mediach społecznościowych:

„Rozpoczęliśmy prace związane z przebudową chodnika na ul. M. Dąbrowskiej – bocznej .

Jest to jedno z siedmiu zadań realizowanych w trybie „projektuj i buduj” – w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023, pod nazwą: „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców” .

Na ulicy M. Dąbrowskiej – bocznej zostanie przebudowany prawostronny chodnik o długości ok. 100 metrów oraz lewostronny parking. Prace potrwają potrwają do połowy lipca.

Prowadzone w tej chwili prace stanowią I etap planowanej przebudowy ul. M. Dąbrowskiej – bocznej. Zgodnie z koncepcją: w II etapie przewiduje się wykonanie „przebicia” nowego odcinka drogi obok siedziby TARR, nowych miejsc parkingowych oraz nowej nawierzchni na całej jezdni.

Zadanie realizowane przez RDM nie obejmuje wykonania II etapu prac na ul. M. Dąbrowskiej, który w tej chwili jest w fazie koncepcji i wymaga wykonania obszernego projektu.

W ramach projektu „Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice – nowe drogi i chodniki dla mieszkańców” w tym roku zostaną wykonane także chodniki na osiedlach Przywiśle, Zakrzów, Sobów, Wielowieś, Ocice oraz Miechocin”

foto: Facebook/RDM

Idź do oryginalnego materiału