Marek Rudnik – kandydat na Burmistrza Miasta Bochnia. Kim jest i co zrobił?

1 miesiąc temu

Wybory samorządowe już wkrótce. Jednym z kandydatów na urząd Burmistrza Miasta Bochnia jest Marek Rudnik. Jego dotychczasowa działalność, zarówno jako radnego powiatu bocheńskiego oraz członka zarządu powiatu, jak i wcześniejsza kariera zawodowa, dowodzą jego aktywności oraz zaangażowania w rozwój miasta i regionu.

Marek Rudnik jest związany z Bochnią od urodzenia. Ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa, studiował także na Wyższej Szkoły Policji, która otworzyła mu drzwi do kariery trwającej 26 lat. Przez 23 lata związany był z bocheńską komendą policji, w której przez 7 lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Przeprowadził w tym czasie gruntowny remont budynku komendy oraz wymianę jej wyposażenia. Policjanci zyskali również nowoczesny sprzęt informatyczny i transportowy. W 2009 roku bocheńska policja została uhonorowana przez samorząd powiatowy Policyjnym Sztandarem, który był wyrazem uznania i profesjonalizmu za służbę na rzecz mieszkańców. W 2013 roku Marek Rudnik otrzymał od samorządu powiatowego wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” czyli dobrze zasłużony.

Kolejne 3 lata to pozycja Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

– Przez 26 lat służby, w tym na wielu stanowiskach kierowniczych, zdobyłem doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi w administracji rządowej, w szczytowym momencie zarządzając choćby 700 osobami. Po przejściu na emeryturę zaangażowałem się w działalność społeczną i zostałem aktywnym członkiem społeczności lokalnej – mówi Marek Rudnik.

Dzięki inicjatywie i determinacji Marka Rudnika udało się zrealizować szereg ważnych projektów dla miasta i powiatu bocheńskiego. Jako Członek Zarządu i Członek Rady Społecznej Szpitala koncentrował się mocno na ochronie zdrowia, wspierając realizację takich projektów jak: remont generalny gabinetów specjalistycznych i opieki całodobowej, remont diagnostyki z pozyskaniem pracowni Rezonansu Magnetycznego, zakup Tomografu Komputerowego, Aparatów RTG, USG oraz karetek pogotowia ratunkowego.

– Jako Powiat bocheński w ostatnim czasie oddaliśmy do użytku Zakład Opiekuńczo Leczniczy z Hospicjum Stacjonarnym, przeprowadziliśmy generalny remont kuchni szpitalnej i stołówki, a także rozbudowaliśmy oraz wyremontowaliśmy szereg sal chorych z węzłami sanitarnymi. W najbliższym czasie rozpocznie się nadbudowa górnego poziomu SOR z przeznaczeniem na uruchomienie diagnostyki laboratoryjnej, a całość obiektów szpitala zyska pełną termomodernizacje wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Marek Rudnik wspierał lub inicjował również takie przedsięwzięcia jak budowa parkingu dwupoziomowego przy szpitalu powiatowym z miejscami garażowymi dla karetek pogotowia ratunkowego, ogólnodostępnego parkingu przy ul. Krakowskiej oraz parkingu przy PCPR, PINB i Prokuraturze Rejonowej.

Zaangażowany był także w poprawę jakości dróg powiatowych w Bochni. Wykaz projektów oraz inwestycji powiatowych, zrealizowanych i realizowanych aktualnie na terenie Bochni, które są efektem jego zabiegów oraz przy jego współudziale, można znaleźć na końcu artykułu.

Jako radny wybrany z Bochni mocno zabiegałem o powiatowe inwestycje i projekty na terenie miasta. Każda droga powiatowa w Bochni zyskała przynajmniej jeden projekt, przebudowę lub ich przebudowa nastąpi w najbliższych miesiącach. Mam poczucie, iż udało mi się zostawić półkę pełną projektów, dzięki czemu nowa rada będzie mogła gwałtownie stawiać kolejne kroki przy pozyskiwaniu dotacji.

Doświadczenie samorządowe połączone z umiejętnościami zarządzania dużymi zespołami z pewnością dadzą bardzo dobre efekty w zarządzaniu miastem. jeżeli chcecie dobrej i przyjaznej Bochni do życia to w najbliższych wyborach warto oddać głos na Marka Rudnika, kandydata na Burmistrza Miasta Bochni.

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym rozpoczynam swoją kampanię wyborczą
Ubiegam się o
Stanowisko Burmistrza Miasta Bochni
Mojego Ukochanego Miasta

Kandyduje z bezpartyjnego
Komitetu Wyborczego Wyborców Bochniacy dla Bochni
Chcemy Bochni dobrej i przyjaznej do życia pic.twitter.com/r4uMjYTeYN

— Marek Rudnik (@Marek_Rudnik) February 23, 2024

Lista projektów i inwestycji powiatowych:

W trakcie realizacji:

  • projekt i przebudowa skrzyżowania ulicy Brzeźnickiej i Krzyżaki,
  • projekt i remont ul. Strzeleckiej
  • remont ul. Brzeskiej
  • budowa wyniesionego przejścia na ulicy Floris.

Wszystkie powyższe budowy rozpoczną się w najbliższych dniach.

Przygotowane projekty:

  • projekt przebudowy ulicy Krzeczowskiej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Karolina i przebudową do Krzeczowa wraz z poszerzeniem drogi oraz budową ciągu pieszo – rowerowego,
  • współfinansowanie przez powiat projektów dwóch łączników autostradowych z budową nowego mostu na rzece Rabie i estakadą nad torami kolejowymi,
  • projekty bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Brzeźnickiej przy kościele i ul. Floris przed przychodnią.
  • realizacja projektów przebudowy kilku skrzyżowań w północno – wschodniej części miasta oraz ciągu pieszo-rowerowego,
  • zjazd na Jana – projekt nowej drogi łączącej wschodnią część miasta od zjazdu z drogi nr 94 do ul. Brzeźnickiej.
Idź do oryginalnego materiału